DIỄN ĐÀN HÀNG KHÔNG!
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6
 1. #1
  Lang thang góc phố
  Avatar của VietnamAviation
  Tham gia
  Aug 2010
  Đến từ
  Viêng Chăn - ວຽງຈັນ
  Bài gửi
  1.114
  Post Thanks / Like
  Mentioned
  2 Post(s)
  Quoted
  36 Post(s)

  Cool VietJet Air tuyển dụng nhân sự

  Chức danh : Trưởng đại diện

  Bộ phận : PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH

  Overall Head : REGIONAL HEAD – PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH

  LOCATION : HA NOI 1, DA NANG 1

  Mục tiêu công việc : Quản lý công việc liên quan đến khai thác mặt đất tại trạm của mình.

  Yêu cầu :

  · Có các văn bằng được công nhận như Cử nhân, Cao học, Bằng chuyên ngành Thương Mại, Dịch Vụ, Vận tải Hàng Không, Quản Trị, Kế Toán, Tin Học hoặc văn bằng tương đương.

  · Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ hàng không hoặc dịch vụ lữ hành.

  · Có khả năng thích ứng công việc tốt trong môi trường làm việc thường xuyên thay đổi.

  · Chấp nhận đi công tác khi có yêu cầu

  · Có các ưu điểm cá nhân như: thân thiện, chính chắn, khiêm tốt, chân thật, tỉ mỉ, chủ động, khả năng làm việc tốt trong môi trường áp lực.

  · Có kỉ năng nói và viết tiếng Việt, Anh thành thạo.

  · Có kỷ năng vi tính tốt và thành thạo sử dụng các phần mềm: Excel, Word, Outlook, và Access

  · Có khả năng duy trì tính tự tin, lịch thiệp và thận trọng trong giao tiếp.

  · Có mối quan hệ tốt với chính quyền và nhà điều hành sở tại.

  · Có khả năng xuy xét và phán quyết nhằm đưa ra các quyết định mang tính chất hành chính và thủ tục.

  Trách nhiệm chính :

  · Phát huy tối hiệu quả làm việc của nguồn nhân lực và tận dụng các trang thiết bị nhằm hoàn thành các kế hoạch chiến lược, tổ chức, giám sát, điều phối và triển khai công việc.

  · Kết nối và duy trì mối quan hệ công việc với các bộ phận điều hành khác trong hãng, đại lý, chính quyền sở tại và các ban ngành liên quan.

  · Chịu trách nhiệm quản lý chung tại trạm của mình, bao gồm quản lý tài sản, hành chính và nhân sự.

  · Quản lý và duy trì thực hiện các hoạt động khai thác mặt đất tại trạm theo đúng qui định tại Hướng Dẫn Khai Thác Mặt Đất (SOP), thông qua các biện pháp tăng cường an toàn và an ninh tại mọi thời điểm nhằm đạt mục tiêu hoàn thành các Chỉ tiêu cam kết chất lượng Key Performance Indicator(KPI).

  · Triển khai công tác chuyển bị nhân sự và quỹ vận hành trang thiết bị hằng năm, thực hiện giám sát để giảm thiểu đến mức tối đa nguồn quỹ được cấp phép.

  · Giám sát thực hiện các vấn đề liên quan đến điều hành tại trạm của mình, bao gồm tài chính, thiết bị, công nghệ và nhân sự nhằm phát huy tối đa năng suất công việc, đồng thời với việc duy trì tính sáng tạo và hiệu quả làm việc của đội ngủ nhân sự.


  Chức danh : Chuyên viên giám sát dịch vụ mặt đất


  Bộ phận : PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH

  LOCATION : HCM 3, HA NOI 1, DA NANG 1

  Overall Head : REGIONAL HEAD – CUSTOMER EXPERIENCE

  Mục tiêu công việc : Đóng vai trò trưởng ca, chịu trách nhiệm giám sát và điều phối các hoạt động tại sân bay có liên quan đến các công việc phục vụ hành khách.

  Yêu cầu :

  · Có các văn bằng được công nhận như Cử nhân trong lĩnh vực Kinh Doanh, Hành Chính, Quản Trị, Kế Toán, Tin Học, Thống Kê hoặc văn bằng tương đương.

  · Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, dịch vụ khách hàng, lữ hành và lưu trú.

  · Có khả năng thích ứng công việc tốt trong môi trường làm việc thường xuyên thay đổi.

  · Chấp nhận đi công tác khi có yêu cầu.

  · Có các ưu điểm cá nhân như: thân thiện, chính chắn, khiêm tốt, chân thật, tỉ mỉ, chủ động, khả năng làm việc tốt trong môi trường áp lực.

  · Có kỉ năng nói và viết tiếng Việt, Anh thành thạo.

  · Có kỷ năng vi tính tốt và thành thạo sử dụng các phần mềm: Excel, Word, Outlook, và Access

  · Có khả năng duy trì tính tự tin, lịch thiệp và thận trọng trong giao tiếp.

  · Có kỹ năng truyền đạt và giao tiếp tốt nhằm thực hiện hiệu quả công việc với các loại đối tượng hành khách khác nhau.

  Trách nhiệm chính :

  · Hoàn thành các báo cáo hằng ngày theo qui định công ty.

  · Bảo đảm đúng tiến độ các báo cáo điều tra phát sinh và khiếu nại trong khung thời gian qui định.

  · Giám sát thái độ phục vụ của nhân viên.

  · Kiểm tra tình trạng cập nhật chuyến bay trên hệ thống.

  · Kiểm soát quá trình luân chuyến nhằm đảm bảo chuyến bay khởi hành đúng giờ.

  · Thông báo các đơn vị phục vụ đặc biệt về trường hợp khách sử dụng dịch vụ xe lăn.

  · Phổ biến các thông tin cập nhật đến nhân viên trong các buổi họp ngắn trước chuyến bay.

  · Cập nhật thông tin cho nhân viên về các loại dịch vụ sản phẩm mới của Hãng và thúc đẩy doanh số đối với các sản phẩm này.

  · Kiểm tra tổng quát quá trình thực hiện công việc liên quan đến chuyến bay tại tất cả các khu vực liên quan.

  · Tham gia và hỗ trợ giải quyết các trường hợp khách khiếu nại.

  · Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn: giải quyết và cung cấp thông tin chính xác đến hành khách.

  · Thực hiện các biểu mẫu đánh giá nghiệp vụ đối với nhân viên.

  · Đưa ra các biện pháp cải tiến dịch vụ

  · Thực hiện các chương trình huấn luyện và biểu dương nhân viên.

  · Luôn nâng cao tinh thần an ninh và an toàn.

  · Duy trì mối quan hệ nội bộ tốt đẹp và thông suốt trong giao tiếp của đội ngũ nhân viên.

  · Kiểm tra và phản hồi các email nội bộ trong đúng khung thời gian qui định.

  · Điều phối và xử lý trong trường hợp bất thường (Chuyến bay trễ, huỷ).

  · Tổng hợp số liệu các trường hợp làm quá giờ và chấm công vào ngày 3 mỗi tháng.

  · Theo dõi và trình nộp các hợp đồng đến hạn/chấm dứt.

  · Thực hiện đánh giá nhân viên hàng quý.

  · Giám sát thái độ làm việc của nhân viên nhằm đảm bảo các chỉ tiêu công việc đã đề ra.

  Chức danh : Chuyên viên phụ trách nguồn cung ứng dịch vụ trên không (IN-FLIGHT SERVICE SOURCING EXECUTIVE)


  Bộ phận : Dịch vụ trên không

  LOCATION : HCM 1

  Mục tiêu công việc : Lập và duy trì một cách có hiệu quản các vấn đề liên quan đến quản lý, xử lý và mua sắm các nguyên vật liệu, làm việc với nhà cung cấp (Thực phẩm, thức uống, hàng hoá và các đơn vị phục vụ thực phẩm & thức uống), nhằm đem lại hiệu quả kinh tế đồng thời tuân thủ các qui định của Hãng. Bên cạnh đó, chuyên viên phụ trách dịch vụ trên không còn có nhiệm vụ thực hiện các công việc hành chính, đảm bảo tính xác thực, đúng thứ tự các dữ liệu và thông tin cho toàn bộ phận.

  Trách nhiệm :

  · Chịu trách nhiệm về mua sắm và nguồn cung cấp phục vụ cho qui trình bán lẻ tại bộ phận dịch vụ trên không (thực phẩm, thức uống và hàng hoá).

  · Chịu trách nhiệm về mua sắm và nguồn cung cấp cho qui trình phục vụ thực phẩm và thức uống.

  · Chịu trách nhiệm về mảng giấy phép và liên lạc với các nhà cung ứng dịch vụ suất ăn cho toàn bộ phận phụ trách dịch vụ trên không và vật tư đi kèm.

  · Management of all in-flight services inventory with Catering Supplier.

  · Tổng hợp và đối chiều hoá đơn cung ứng theo tháng với đơn vị cung ứng và bộ phận tài chính của Hãng.

  · Chịu trách nhiệm chính cho các công việc hành chính liên quan đến bộ phận mình đảm trách.

  Nhiệm vụ :

  · Chỉ đạo, giám sát và phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan đến dịch vụ trên không tại sân bay và nhà kho của Hãng.

  · Bảo đảm việc mua sắm và qui trình giao nhận được thực hiện theo đúng qui định của Hãng và qui trình thực hiện theo đúng chuẩn hiện hành, được cập nhật hoặc bổ sung.

  · Overseas Catering Supplier’s inventory levels to ensure that adequate inventories of all food, beverage and merchandise are maintained for in-flight services procedures and that Catering Supplier maintains an accurate purchase order par levels.

  · Hỗ trợ chuẩn bị các báo cáo tuần và tháng có đề cập chi tiết về doanh số, chi phí và lợi nhuận của danh mục hàng hoá phục vụ trên không, đồng thời thực hiện so sánh với số lượng dự báo.

  · Thực hiện việc xét lại, phân tích các yêu cầu mua sắp đã lên lịch hàng tuần, hàng tháng và các chỉ tiêu thực hiện đi kèm. Đưa ra các quyết định kịp thời cho những tình huống phát sinh.

  · Lập báo cáo các trường hợp thiết hụt hàng hoá và/hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng, đồng thời đưa ra các quyết định thực hiện hợp lí giữa các bộ phận như đơn vị cung ứng và nhà cung cấp dịch vụ.

  · Theo dõi hệ thống tiền khả thi đánh giá khả năng của đơn vị cung cấp dịch vụ, lập các mẫu biểu liên quan đến đánh giá tiền khả thi năng lực cung cấp của các đơn vị này và giám sát danh sách các đơn vị đã thoả thuận cung cấp dịch vụ.

  · Thực hiện các kì đánh giá nhằm so sánh giá cả thị trường và nhà cung ứng trong những khoảng thời gian nhất định, mục tiêu là duy trì mức giá cung ứng cạnh tranh.

  · Liên hệ cấp phép cho các đơn vị cung ứng và nhà phân phối để đảm bảo nguồn hàng cung cấp luôn đúng hạn và thanh lý kịp thời các lô hàng bị hỏng

  · Trao đổi trực tiếp với các đơn vị, phòng ban liên quan để lên kế hoạch chi tiết trong trường hợp thực hiện thực đơn cung cấp mới.

  · Lên kế hoạch, phát triển và giám sát các thành phần liên quan đến A&P trong giai đoạn thực hiện thực đơn.

  · Phối hợp với nhà cung ứng thực hiện qui trình hàng tồn kho hàng tháng, thống kê và đối chiếu chính xác thông tin để báo cáo lên cấp quản lý bộ phận.

  · Đưa ra đánh giá về giá cả hàng hoá dựa trên các yếu tố như giá cả, tính cạnh tranh…

  · Phối hợp với bộ phận cung ứng và các bộ phận liên quan khác để bảo đảm thu mua đúng hàng hoá có chất lượng tốt nhất và giá thấp nhất có thể.

  · Cập nhật doanh số và hồ sơ toàn bộ nhân viên để bảo đảm thực hiện đúng qui định các công việc hành chính của bộ phận.

  · Giám sát và tham gia giải quyết các vấn đề chính yếu trong quá trình điều hành công việc tại bộ phận, chú trọng các vấn đề như phản hồi, khiếu nại, yêu cầu và đề nghị.

  · Tham gia và/hoặc tổ chức các buổi họp liên quan đến tư duy trong vận hành và hoạch định trong tương lai. Tất cả các điểm hành động đã nêu ra cần phải được bảo đảm theo dõi và thực hiện.

  · Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp trong cùng bộ phận và các phòng ban khác.

  · Tham gia các khoá huấn luyện theo yêu cầu của Hãng.

  · Thực hiện các nhiệm vụ hợp lý khác theo chỉ đạo của cấp trên trong ca làm việc của mình.

  · Chấp hành các qui định và qui tắc do Hãng đề ra, theo đúng quyển Điều Lệ Nhân viên nêu rõ...

  Nhiệm vụ bổ sung :

  · Thực hiện tất cả các nhiệm vụ khác do Bộ phận chuyên trách phân công.

  Trên đây là phạm vi công việc được xây dựng với mục đích hướng dẫn cho công việc hằng ngày cho nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện, không bao gồm toàn bộ công việc được qui định, có thể được chỉnh sửa khi có yêu cầu.
  Văn Trà
  DIỄN ĐÀN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  YM: vantra_1787
  M: 0932 620 206

  Tin tức hàng không - Hàng không giá rẻ
  --------
  Liên kết bạn: ảnh vui

 2. #2
  Lang thang góc phố
  Avatar của VietnamAviation
  Tham gia
  Aug 2010
  Đến từ
  Viêng Chăn - ວຽງຈັນ
  Bài gửi
  1.114
  Post Thanks / Like
  Mentioned
  2 Post(s)
  Quoted
  36 Post(s)

  Cool

  1. Chuyên viên phát triển bán và thị trường: HCM 2, HÀ NỘI 2, ĐÀ NẴNG 1 = 5 VỊ TRÍ (1)


  a. Nhiệm vụ
  · Thu thập thông tin thị trường (sự kiện, khách hàng, giá, đối thủ…) và đánh giá, cập nhật thường xuyên
  · Thực hiện công tác phát triển mạng lưới đại lý, khách hàng cơ quan tại khu vực được phân công
  · Đề xuất các chương trình phát động và xúc bán tại thị trường
  · Nắm bắt thị trường và đề xuất các chính sách, sản phẩm phù hợp.
  · Thực hiện các giao dịch với đối tác liên quan tại thị trường khi được phân công
  · Thực hiện quản lý, theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động bán và thanh toán trên các kênh triển khai của công ty (chất lượng dịch vụ bán và doanh thu bán)
  · Triển khai công tác phát động bán và kiểm soát bán tại thị trường được phân công
  · Thực hiện hỗ trợ hoạt động marketing tại thị trường khi được phân công
  · Thực hiện chỉ tiêu doanh thu được giao
  · Thực hiện công tác báo cáo bán theo định kỳ quy định
  · Thực hiện công tác kiểm soát hoạt động Call Center khi được phân công
  · Thực hiện công tác đào tạo và hỗ trợ các kênh đại lý và phòng vé, Call Center
  · Tham gia vào công tác cung cấp thông tin phản hồi cho khách hàng (khi được yêu cầu)
  · Thực hiện các nhiệm vụ khác lãnh đạo giao cho
  b. Vai trò, trách nhiệm
  · Đạt được doanh thu bán được giao
  · Tỷ trọng bán trên các kênh theo chiến lược của công ty
  · Chất lượng bán và phục vụ khách hàng trên các kênh không phải Internet
  c. Yêu cầu
  · Tuổi từ 25 đến 45. Tốt nghiệp đại học.
  · Thành thạo tiếng Anh và các kỹ năng vi tính bao gồm PPT, Excell, Doc.
  · Đã từng làm công việc liên quan đến kinh doanh hoặc marketing
  · Có khả năng lập bảng biểu và phân tích số liệu
  · Có khả năng truyền đạt, thuyết phục tốt
  · Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực
  · Có kinh nghiệm làm việc nhóm
  · Có xe gắn máy


  2. Trưởng/ Nhân viên phòng vé: HCM 7, HÀ NỘI 6, ĐÀ NẴNG 1 = 14 VỊ TRÍ (2)


  a. Nhiệm vụ

  • Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo nghiệp vụ
  • Thực hiện công tác bán vé và phục vụ khách hàng theo thời gian được phân công
  • Thực hiện công việc giải đáp trực tiếp các thắc mắc của khách hàng và hướng dẫn khách hàng trong thời gian làm việc được phân công
  • Báo cáo công tác bán hàng ngày
  • Thực hiện các quy trình, quy định quản lý hoạt động phòng vé của công ty đưa ra
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác lãnh đạo giao cho

  b. Vai trò, trách nhiệm

  • Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu được giao
  • Đảm bảo chất lượng phục vụ tại phòng vé

  c. Yêu cầu

  • Tuổi từ 25 đến 35.
  • Thành thạo tiếng Anh và các kỹ năng vi tính bao gồm Excell, Doc.
  • Ưu tiên người có kinh nghiệm bán hàng
  • Ngoại hình ưa nhìn


  3. Chuyên viên nghiên cứu thị trường: HCM 1 = 1 VỊ TRÍ (3)


  a. Nhiệm vụ

  • Triển khai các kế hoạch marketing (thương hiệu, sự kiện,truyền thông, chương trình khuyến mại) và nghiên cứu thị trường
  • Phối hợp bộ phận quản trị doanh thu xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mại nhằm tăng cường hiệu quả doanh thu và lượng khách hàng trên mỗi chuyến bay
  • Kiểm soát các chương trình quảng cáo của công ty, đối thủ cạnh tranh
  • Thực hiện công tác phân tích, đánh giá thị trường, đề xuất các phương án phát triển thị trường, sản phẩm, kênh bán và chương trình hoạt động của cho công ty
  • Quản trị nội dung thông tin trên Website
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác lãnh đạo giao cho

  b. Vai trò, trách nhiệm

  • Hiệu quả marketing (ROI)
  • Hệ số nhận biết thương hiệu và sản phẩm trên thị trường

  c. Yêu cầu

  • Tuổi từ 25 đến 40. Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, thương mại.
  • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm chuyên ngành marketing tại thị trường Việt Nam
  • Có khả năng đi công tác thường xuyên
  • Thành thạo tiếng Anh và kỹ năng sử dụng các phần mềm PPT, Excel, Word
  • Có kinh nghiệm quản lý chi phí
  • Hiểu biết về các quy định quảng cáo, truyền thông tại Việt Nam
  DIỄN ĐÀN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  YM: vantra_1787
  M: 0932 620 206

  Tin tức hàng không - Hàng không giá rẻ
  --------
  Liên kết bạn: ảnh vui

 3. #3
  Avatar của sachi0908
  Tham gia
  Sep 2013
  Đến từ
  Vietnam
  Bài gửi
  9
  Post Thanks / Like
  Mentioned
  0 Post(s)
  Quoted
  0 Post(s)
  cho e hỏi thời gian cụ thể được không ạ? khi nào thì kết thúc ạ?

 4. #4
  Avatar của minhchanh
  Tham gia
  Aug 2014
  Đến từ
  Base - Vietjet
  Bài gửi
  2
  Post Thanks / Like
  Mentioned
  0 Post(s)
  Quoted
  2 Post(s)
  Quote Nguyên văn bởi VietnamAviation Xem bài viết
  1. Chuyên viên phát triển bán và thị trường: HCM 2, HÀ NỘI 2, ĐÀ NẴNG 1 = 5 VỊ TRÍ (1)


  a. Nhiệm vụ
  · Thu thập thông tin thị trường (sự kiện, khách hàng, giá, đối thủ…) và đánh giá, cập nhật thường xuyên
  · Thực hiện công tác phát triển mạng lưới đại lý, khách hàng cơ quan tại khu vực được phân công
  · Đề xuất các chương trình phát động và xúc bán tại thị trường
  · Nắm bắt thị trường và đề xuất các chính sách, sản phẩm phù hợp.
  · Thực hiện các giao dịch với đối tác liên quan tại thị trường khi được phân công
  · Thực hiện quản lý, theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động bán và thanh toán trên các kênh triển khai của công ty (chất lượng dịch vụ bán và doanh thu bán)
  · Triển khai công tác phát động bán và kiểm soát bán tại thị trường được phân công
  · Thực hiện hỗ trợ hoạt động marketing tại thị trường khi được phân công
  · Thực hiện chỉ tiêu doanh thu được giao
  · Thực hiện công tác báo cáo bán theo định kỳ quy định
  · Thực hiện công tác kiểm soát hoạt động Call Center khi được phân công
  · Thực hiện công tác đào tạo và hỗ trợ các kênh đại lý và phòng vé, Call Center
  · Tham gia vào công tác cung cấp thông tin phản hồi cho khách hàng (khi được yêu cầu)
  · Thực hiện các nhiệm vụ khác lãnh đạo giao cho
  b. Vai trò, trách nhiệm
  · Đạt được doanh thu bán được giao
  · Tỷ trọng bán trên các kênh theo chiến lược của công ty
  · Chất lượng bán và phục vụ khách hàng trên các kênh không phải Internet
  c. Yêu cầu
  · Tuổi từ 25 đến 45. Tốt nghiệp đại học.
  · Thành thạo tiếng Anh và các kỹ năng vi tính bao gồm PPT, Excell, Doc.
  · Đã từng làm công việc liên quan đến kinh doanh hoặc marketing
  · Có khả năng lập bảng biểu và phân tích số liệu
  · Có khả năng truyền đạt, thuyết phục tốt
  · Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực
  · Có kinh nghiệm làm việc nhóm
  · Có xe gắn máy


  2. Trưởng/ Nhân viên phòng vé: HCM 7, HÀ NỘI 6, ĐÀ NẴNG 1 = 14 VỊ TRÍ (2)


  a. Nhiệm vụ

  • Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo nghiệp vụ
  • Thực hiện công tác bán vé và phục vụ khách hàng theo thời gian được phân công
  • Thực hiện công việc giải đáp trực tiếp các thắc mắc của khách hàng và hướng dẫn khách hàng trong thời gian làm việc được phân công
  • Báo cáo công tác bán hàng ngày
  • Thực hiện các quy trình, quy định quản lý hoạt động phòng vé của công ty đưa ra
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác lãnh đạo giao cho

  b. Vai trò, trách nhiệm

  • Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu được giao
  • Đảm bảo chất lượng phục vụ tại phòng vé

  c. Yêu cầu

  • Tuổi từ 25 đến 35.
  • Thành thạo tiếng Anh và các kỹ năng vi tính bao gồm Excell, Doc.
  • Ưu tiên người có kinh nghiệm bán hàng
  • Ngoại hình ưa nhìn


  3. Chuyên viên nghiên cứu thị trường: HCM 1 = 1 VỊ TRÍ (3)


  a. Nhiệm vụ

  • Triển khai các kế hoạch marketing (thương hiệu, sự kiện,truyền thông, chương trình khuyến mại) và nghiên cứu thị trường
  • Phối hợp bộ phận quản trị doanh thu xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mại nhằm tăng cường hiệu quả doanh thu và lượng khách hàng trên mỗi chuyến bay
  • Kiểm soát các chương trình quảng cáo của công ty, đối thủ cạnh tranh
  • Thực hiện công tác phân tích, đánh giá thị trường, đề xuất các phương án phát triển thị trường, sản phẩm, kênh bán và chương trình hoạt động của cho công ty
  • Quản trị nội dung thông tin trên Website
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác lãnh đạo giao cho

  b. Vai trò, trách nhiệm

  • Hiệu quả marketing (ROI)
  • Hệ số nhận biết thương hiệu và sản phẩm trên thị trường

  c. Yêu cầu

  • Tuổi từ 25 đến 40. Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, thương mại.
  • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm chuyên ngành marketing tại thị trường Việt Nam
  • Có khả năng đi công tác thường xuyên
  • Thành thạo tiếng Anh và kỹ năng sử dụng các phần mềm PPT, Excel, Word
  • Có kinh nghiệm quản lý chi phí
  • Hiểu biết về các quy định quảng cáo, truyền thông tại Việt Nam
  HI AD,
  CHO EM HỎI VỊ TRÍ 3- CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU TT NĂM 2014 CÓ TUYỂN NỮA KHÔNG A5H ?

  tHANKS AD.

 5. #5
  Lang thang góc phố
  Avatar của VietnamAviation
  Tham gia
  Aug 2010
  Đến từ
  Viêng Chăn - ວຽງຈັນ
  Bài gửi
  1.114
  Post Thanks / Like
  Mentioned
  2 Post(s)
  Quoted
  36 Post(s)
  Quote Nguyên văn bởi minhchanh Xem bài viết
  HI AD,
  CHO EM HỎI VỊ TRÍ 3- CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU TT NĂM 2014 CÓ TUYỂN NỮA KHÔNG A5H ?

  tHANKS AD.
  Chào bạn,

  Bài này mình đăng năm 2011 nên bây giờ hok còn nữa bạn nhé....
  DIỄN ĐÀN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  YM: vantra_1787
  M: 0932 620 206

  Tin tức hàng không - Hàng không giá rẻ
  --------
  Liên kết bạn: ảnh vui

 6. #6
  Banned
  Avatar của Ngọc Ngà
  Tham gia
  Jul 2014
  Đến từ
  TPHCM
  Bài gửi
  7
  Post Thanks / Like
  Mentioned
  0 Post(s)
  Quoted
  1 Post(s)
  Mình rất thích nhưng cơ hội với mình dường như chưa đủ

 

 

Chủ đề tương tự

 1. Vietjet Air tuyển dụng phi công / Vietjet Air is now recruiting pilots
  By Vietjet Air in forum Đào tạo & Tuyển dụng
  Trả lời: 3
  Bài cuối: 16-08-2013, 17:04 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài cuối: 08-05-2013, 12:40 PM
 3. Vietjet Air tuyển dụng tại Đà Nẵng
  By hoangphuc in forum Vietjet Air
  Trả lời: 14
  Bài cuối: 03-12-2011, 10:04 AM
 4. Vietjet Air Tuyển dụng tại HÀ NỘI
  By hoangphuc in forum Vietjet Air
  Trả lời: 2
  Bài cuối: 11-09-2011, 01:07 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài cuối: 27-06-2011, 22:12 PM

Tags for this Thread

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 20:02 PM Sử dụng mã nguồn vBulletin © 2000 - 2016 Jelsoft Enterprises Ltd. Diễn đàn VietNamAviation mang đến sân chơi lành mạnh cho cộng đồng. Các thành viên phải tự chịu trách nhiệm bài viết của mình